طراحی سایت
X
GO

 

 

نگاهي بردستاوردهاي شركت خانه خودرو شمال

-عامليت برتر شركت آسان موتور درسال1388

-كسب رتبه بازرسي وكيفيت درسال 1388

-كسب رتبه برتر فروش خودرو در 3ماهه نخست سال1390

-كسب رتبه برتر شاخص پذيرش خودرو درسه ماهه نخست سال 1390

-كسب رتبه برتر امداد جاده اي در سه ماهه نخست سال 1390

-كسب رتبه برتر شرکت آسان موتور در اجرای استاندارد هاي  DEPهيونداي موتور  درسال 1390  

- عضويت دركلوپ جهاني نمايندگي هاي هيونداي موتور در سال 1390

-دريافت لوح تقدير شاخص پذيرش خودرو در سال1390

-دريافت لوح تقديرشاخص كارايي عامليت ازديدگاه خدمات پس از فروش 1390

- كسب رتبه اول سازمان بررسي كيفيت و استاندارد ايران ( ( ISQIدر سال 1391 

- اخذ اعتبار نامه در مدیریت خدمات و کیفیت و ارتباط با مشتریان از شرکت بین المللی نوبل 1393      

- دریافت اعتبار نامه های مدیریت کیفیت ISO 10004 – 2012 / OHSAS18001:2007 ISO14001 / 2015 / ISO 10002 : 2014 / ISO 9001 : 2015 از موسسه BRSM در سال 1397-1396    

-   كسب رتبه اول سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ( ISQI)در سال 1398 

-عاملیت برتر شرکت (KTL)نماینده انحصاری خودرو های هیوندایی کره جنوبی در شمال ایران در سال 98

-نمایندگی پایلوت خودروهای هیبریدی هیوندایی در شمال کشور

رشت، بلوار ولیعصر, روبروی فرودگاه بین المللی
کد پستی :4179986846
شعبه منطقه ازاد انزلی ، بعد از سه راه حسن رود لیجارکی
کد پستی :4333163896
خط ویژه : 34955
تلفن دفتر مرکزی : 4-3731230-0133
تلفن منطقه آزاد:3-3765951-0133
فکس دفتر مرکزی :3758920-0133
فکس منطقه آزاد : 3725394-0133