طراحی سایت
X
GO

فرم سنجش میزان رضایت مشتری از خدمات پس از فروش
شرکت خانه خودرو شمال به منظور ارتقاء کیفی خدمات پس از فروش خود اقدام به دریافت نقطه نظرات مشتریان محترم می نماید،لذا از صرف زمان برای .تکمیل دقیق این فرم ،سپاسگذاریم
مشخصات مالک خودرو
مشخصات خودرو
نام عاملیت:

آیا شما از سیستم نوبت دهی استفاده نموده اید؟
بلی
خیر
میزان رضایت شما از نحوه نوبت دهی چقدر است
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
تا چه میزان از مدت زمانی که برای پذیرش خودروی خود صرف نموده اید، رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
میزان رضایتمندی شما از ثبت ایرادات مطرح شده در زمان پذیرش توسط پذیرشگر چقدر است؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
از مدت زمان تعمیر و تحویل خودرو چقدر رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
خودرو را چه زمانی به شما تحویل دادند؟
همان روز
فردا
چند روز بعد
آیا تمام عیوب را برطرف کرده بودند؟
بلی
خیر
از نحوه ارائه سرویس های ادواری این نمایندگی چقدر رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
میزان رضایت شما از کیفیت تعمیرات ارائه شده از سوی نمایندگی چقدر است؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
برا ی تعمیر خودرویتان قطعه ای نیاز بود؟
بلی
خیر
از تامین به موقع قطعات مورد نیاز در تعمیر خودروی خود تا میزان رضایت دارد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
آیا صورتحساب تعمیراتی(فاکتور) به شما ارائه گردیده است؟
بلی
خیر
آیا در این مراجعه هزینه ای بابت خدمات ارائه شده پرداخت نموده اید؟
بلی
خیر
هزینه پرداختی بابت کدام مورد بود؟
اجرت
تعویض قطعات
هر دو
از هزینه پرداختی (قطعه و اجرت) برای خدمات انجام شده جقدر رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
از توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو در خصوص کارهای انجام شده و قطعات تعویضی چقدر رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
از رفتار و برخورد پرسنل تعمیر گاه چقدر رضایت دارید ؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
آیا در سه ماه گذشته به نمایندگی مراجعه نموده اید که نمایندگی از پذیرش خودروی شما جلوگیری نماید؟
بلی
خیر
سهولت دسترسی به نمایندگی های این شرکت چقدر رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم
به طور کلی تا چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
نظری ندارم


رشت، بلوار ولیعصر, روبروی فرودگاه بین المللی
کد پستی :4179986846
شعبه منطقه ازاد انزلی ، بعد از سه راه حسن رود لیجارکی
کد پستی :4333163896
خط ویژه : 34955
تلفن دفتر مرکزی : 4-33731230-013
تلفن منطقه آزاد:3-33765951-013
فکس دفتر مرکزی :33758920-013
فکس منطقه آزاد : 33725394-013